PODRĘCZNIKI SZKOLNE NA ROK 2014/2015

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2014/2015

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty uczniom klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015  podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zapewnia szkoła.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych zawiadamia, że w bieżącym roku można starać się o dofinansowanie zakupu podręczników

  • dla uczniów kl. II i III SP w roku 2014/2015- do kwoty 225 zł
  • dla uczniów kl.VI SP w roku 2014/2015- do kwoty 325 zł

 Wnioski należy składać dla Dyrektora Szkoły do 5 lipca 2014.

Warunkiem dofinansowania jest dochód nie przekraczający miesięcznie 539 zł na osobę w rodzinie.
Dowody zapłaty- faktury, paragony na zakup podręczników

  • uczniów klas II-III SP  w wysokości 225 zł
  •  uczniów klasy VI SP do wysokości 325 zł

 

należy złożyć dla Dyrektora Szkoły do 5 września 2014 roku