Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych -
Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski

Z okazji Nowego Roku 2015, w te świąteczne dni dołączamy się do życzeń Ks. Jana Twardowskiego.

Bożena Markiewicz dyrektor szkoły
wraz z gronem pedagogicznym
            Inicjatywy bez granic      

W dniach 26-30 października gościliśmy młodzież z partnerskiej gminy Widomla, Republika Białoruś. W ramach projektu ,,Inicjatywy bez granic” białoruscy uczniowie poznawali ciekawe zakątki naszej gminy i regionu. Zwiedzano Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Muzeum Przyrody w Białowieży. Jednym z ważniejszych elementów wizyty były spotkania z uczniami szkoły w Dubiczach Cerkiewnych, między innymi wspólne warsztaty fotograficzne, ognisko integracyjne, turniej ,,Inicjatywy bez granic”. Wartością dodaną projektu niewątpliwie są przyjaźnie polsko- białoruskie naszych uczniów oraz pomysły na dalszą współpracę.
Projekt „Inicjatywy bez granic”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007 - 2013
realizowanego w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych
inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”,
którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.