Inicjatywy bez granic      

W dniach 26-30 listopada gościliśmy młodzież z partnerskiej gminy Widomla, Republika Białoruś. W ramach projektu ,,Inicjatywy bez granic” białoruscy uczniowie poznawali ciekawe zakątki naszej gminy i regionu. Zwiedzano Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Muzeum Przyrody w Białowieży. Jednym z ważniejszych elementów wizyty były spotkania z uczniami szkoły w Dubiczach Cerkiewnych, między innymi wspólne warsztaty fotograficzne, ognisko integracyjne, turniej ,,Inicjatywy bez granic”. Wartością dodaną projektu niewątpliwie są przyjaźnie polsko- białoruskie naszych uczniów oraz pomysły na dalszą współpracę.
Projekt „Inicjatywy bez granic”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007 - 2013
realizowanego w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych
inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”,
którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.